PRODUCTES > ÀRIDS


 

Tenim tota mena d'àrids de riu, amb certificat de Marcatge CE, i gravilles.
Ensaquem amb big-bags de 1000Kg, i sacs petits de 25kg.
També tenim àrid reciclat.

 

 DECLARACIÓ DE PRESTACIONS - EN12620:2002+A1:2008
DECLARACIÓ DE PRESTACIONS - EN13139:2002/AC:2004
DECLARACIÓ DE PRESTACIONS - ANEXO