Avís legal

El lloc web i el domini aridscostabella.com corresponen a Àrids Costabella Freixas SL, amb CIF B17431032, domiciliada a la Crta de Mallorquines a Hostalric C-555 Km 4,5 17421 Riudarenes ( Girona), adreça electrònica info@aridscostabella.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona. Tom 759 Foli 47 Full GI-14583 Inscripció 1ª

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, inclosos els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Àrids Costabella Freixas SL, o a tercers que n'han autoritzat l'ús.
Àrids Costabella Freixas SL, presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat, i n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats.
Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Àrids Costabella Freixas SL, que es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a http://www.aridscostabella.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb la màxima confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre Àrids Costabella Freixas SL i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

RESPONSABILITATS SOBRE ELS CONTINGUTS SOBRE ELS CONTINGUTS.

Àrids Costabella Freixas SL, es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.

Àrids Costabella Freixas SL, no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.


UTILITZACIÓ DE COOKIES

Àrids Costabella Freixas SL, informa que aquest lloc web no utilitza cookies que permetin la identificació dels usuaris del lloc.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.